Oszuści żerują na dramatach Ukraińców. Handel ludźmi i fałszywe domeny

Aktualna sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej daje możliwość uaktywnienia się różnego rodzaju grupom przestępczym dążącym do osiągnięcia szybkiego zysku poprzez wykorzystanie dramatycznego położenia osób uciekających przed agresją militarną i katastrofą humanitarną. Tło wojenne oraz przemieszczanie się dużych grup uchodźców wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na problematykę przestępstw oraz przeciwdziałania postawom patologicznym czy niegodziwemu traktowaniu ludzi.

Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na dzieci i kobiety mogących stosunkowo łatwo stać ofiarami przestępstwa handlu ludźmi.

Biuro Prezydialne Komendy Głównej Straży Granicznej i Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji MSWiA stworzyło więc ulotkę skierowaną do obywateli Ukrainy przekraczających granice polsko-ukraińską.

W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia handlu ludźmi – obywatele Ukrainy, jak również wszystkich innych państw mogą prosić o pomoc Krajowe Centrum Informacyjno-Konsultacyjne.

Fałszywe zbiórki pieniędzy na Ukrainę

W sieci pojawiła się masa różnych zbiórek pieniędzy mających pomóc Ukrainie. Warto tutaj jednak być czujnym, bo nie wszystkie akcje są prawdziwe, a wpłacane pieniądze mogą być zabrane przez oszustów. Niestety, część osób żeruje na ludzkiej tragedii. Nie oznacza to, że nei warto pomagać. Przed wpłaceniem pieniędzy trzeba jednak zweryfikować akcję i tych, którzy ją prowadzą. Komisja Nadzoru Finansowego wskazuje nazwy domen, które biorą udział w oszustwach.

CSIRT KNF@CSIRT_KNF

Uwaga! Oszuści przygotowali fałszywe strony podszywające się pod serwis @pomagam ze zbiórkami w ramach akcji #SolidarniZUkrainą. Nie dajcie się oszukać i zawsze dokładnie sprawdzajcie serwisy ze zbiórkami! Ich nazwy często w bardzo nieznaczny sposób różnią się od popularnych portali prowadzących akcje charytatywne.

Fałszywe strony:

pomagam-pl[.]site

pomagam-pl[.]online

hxxps://pomagam-zx[.]eu/

Skip to content