Policja kontroluje stoki narciarskie FILM

W tym roku policjanci na nartach pojawili się wcześniej niż zazwyczaj. Takie działania wymusiła obecna sytuacja i wprowadzone obostrzenia, które dotyczą także zorganizowanych terenów narciarskich. Tym razem działania funkcjonariuszy realizowane są na dwóch płaszczyznach – z jednej strony jak co roku bezpieczeństwo na stoku, zapobiegając występowaniu przestępstw i wykroczeń, z drugiej wspólnie z przedstawicielami stacji sanitarno-epidemiologicznej kontrolują czy narciarze stosują się do obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa.

Miniony weekend pokazał, że miłośnicy białego szaleństwa oblegali wyciągi narciarskie. W efekcie kumulacji narciarzy, sądeccy policjanci zwiększyli kontrole w tych rejonach oraz zmobilizowali właścicieli zorganizowanych terenów narciarskich do poprawy bezpieczeństwa. Z tego względu dzisiaj na stoku pojawiły się nie tylko patrole Policji, ale także przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Obie służby kontrolowały stosowanie się do zasad reżimu sanitarnego przez właścicieli oraz osoby korzystające ze stoków.

Natomiast rolą policyjnych narciarzy, oprócz wsparcia w kontrolowaniu przestrzegania obostrzeń, jest jak co roku, zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochrona życia i zdrowia narciarzy, czyli m.in. zapobieganie bójkom, pobiciom, uszkodzeniu mienia czy kradzieżom sprzętu narciarskiego.

Policjanci wyciągną też konsekwencje wobec osób jeżdżących na nartach w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, ponieważ takie osoby stwarzają realne zagrożenie dla innych użytkowników stoku.

Dbając o bezpieczeństwo, funkcjonariusze zwracają też uwagę czy narciarze przestrzegają regulaminu stoku, a osoby do 16-go roku życia korzystają z kasku ochronnego, do czego są prawnie zobowiązane.

Policjanci kontaktowali się także z właścicielami stacji narciarskich, którzy zostali zobligowani do wprowadzenia rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo pracownikom oraz osobom z nich korzystających. Także z tego względu na stokach pojawiły się separatory, ich pracownicy zwracali uwagę na stosowanie się do zasad bezpieczeństwa, a z głośników można było usłyszeć komunikat dotyczący zachowania dystansu oraz konieczności zasłaniania ust i nosa, a także dezynfekcji.

Z uwagi na stan epidemii i obowiązujące obostrzenia, takie kontrole jak dzisiejsza będą realizowane przez cały sezon narciarski.

Skip to content