Konkurs na żonkilową kartkę rozstrzygnięty. Znamy finalistów

Aż 373 z 27 placówek wpłynęło do tegorocznej edycji konkursu „Żonkilowa Kartka”.

Jury w tradycyjnym składzie pani Ludmiła Wnęk-Jakubowska (GOK Łabowa) i Wojciech Papaj -MCDN ODN Nowy Sącz oraz Mieczysław Kaczwiński wybrało prace: Sophii Gadzhieva z SP nr 1, Klaudii Gramsz z ZS-P nr 2, Zofii Szumlańskiej z SP nr 9, Oliwii Zielińskiej z SP nr 16 oraz Maksymiliana Wygody z Miejskiego Przedszkola nr 1.

Przypomnijmy, organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum. Uczestnikami zabawy mogą być przedszkolaki oraz uczniowie klas O-3 szkół podstawowych. Konkurs ma swój wyjątkowy cel. To m.in. kształtowanie postawy otwartości wobec otaczającego świata; wykorzystanie języka sztuki do wyrażania pozytywnych uczuć wobec innych ludzi; wyzwalanie wrażliwości i wdrażanie do postaw wolontaryjnych a także prezentowanie i popularyzowanie twórczości plastycznej dzieci, propagującej idee hospicyjne, a zwłaszcza akcję „Pola Nadziei” na terenie Sądecczyzny.

A nazwiska zwycięzców konkursu poznamy w trakcie otwarcia akcji Pola Nadziei – o terminie zainteresowani powiadomieni zostaną telefonicznie przez organizatora konkursu.

Skip to content