PiS prezentuje kandydatów do Sejmiku Województwa Małopolskiego

Konferencja prasowa, podczas której zaprezentowano kandydatów PiS do Sejmiku Województwa Małopolskiego w okręgu nr 6, obejmującym powiaty: limanowski, gorlicki, nowosądecki oraz miasto Nowy Sącz.

  1. Grzegorz Biedroń– powiat limanowski – Nauczyciel, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego nieprzerwanie od 2006roku. W latach 1992-2002 Radny Rady Miasta Limanowa. W latach 1992-1994  Burmistrz miasta Limanowa. W latach 2016-2018 Prezes Uzdrowiska Krynica Żegiestów. Od roku 2019 Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej. W wyborach do Sejmiku w 2018 roku uzyskał 38563 głosy.
  2. Jadwiga Wójtowicz–powiat gorlicki – Radna Województwa Małopolskiego, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gorlicach, w latach 2006 -2010 radna Rady Miasta Gorlice (wiceprzewodnicząca Rady) 2010- 2014 radna Rady Miasta Gorlice, w latach 2014 – 2018 radna Rady Powiatu Gorlickiego
  3. Jan Duda powiat nowosądecki/Nowy Sącz -b. Poseł na Sejm RP, w latach 1998–2002 był radnym powiatu nowosądeckiego z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność i pierwszym przewodniczącym rady powiatu.   W wyborach parlamentarnych w 2019 roku z powodzeniem ubiegał się o reelekcję, został posłem na Sejm IX kadencji, uzyskując 11 579 głosów.
  4. Tomasz Płatek – powiat gorlicki – Radny powiatu gorlickiego, lekarz, internista geriatra, kieruje odziałem internistyczno-geriatrycznym w szpitalu Specjalistyczny im. H. Klimontowiczaw Gorlicach. Przewodniczący Klubu PiS w Radzie powiatu gorlickiego. Członek Rady Politycznej PiS.
  5. lek. med. Rafał Mazur –Nowy Sącz – Absolwent  Śląskiej Akademii Medycznej. Chirurg – specjalista chirurgii ogólnej. W latach 2006 – 2020 pełnił funkcję Zastępcy Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, a następnie w roku 2020 i 2021 Lekarza kierującego tym oddziałem.Aktualnie pełni obowiązki Kierownika Bloku operacyjnego i Pracowni Endoskopowej Szpitala w Nowym Sączu.
  6. Danuta Lelito – powiat nowosądecki –pielęgniarka, wykształcenie wyższe ekonomiczne. Pracuje w Uzdrowisku Krynica-Żegiestów, gdzie pełni funkcję członka Rady Nadzorczej z wyboru pracowników V kadencję. W 2018 roku kandydowała na burmistrza Piwnicznej Zdroju. Była Radna powiatu nowosądeckiego.
  7. Wojciech Podmański – Powiat Nowosądecki – Od 5 lat Sołtys wsi Podrzecze, gm. Podegrodzie, opiekun Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Wiceprezes Klubu sportowego Gród Podegrodzie, społecznik.
  8. Justyna Łabuz – powiat limanowski – mieszka w Koninie. Pracowała w Urzędzie Gminy Niedźwiedź, zajmując się sprawami z zakresu gospodarki komunalnej. Od 2021 roku jest Sekretarz Gminy Niedźwiedź.
Skip to content