Idzie mróz. To trudny czas dla osób bezdomnych

fot. KPP w Otwocku

Każdego roku, w okresie zimowym odnotowuje się przypadki zgonów z powodu wychłodzenia organizmu. W tym czasie osoby bezdomne, mieszkające samotnie, nieporadne życiowo, czy też te, które incydentalnie znalazły się w okolicznościach zagrażających ich życiu, należy objąć szczególną troską i opieką. W wielu przypadkach, dzięki informacjom przekazywanym przez mieszkańców Sądecczyzny, policjanci udzielali pomocy osobom zagrożonym wychłodzeniem, ratując im życie.

Okres jesienno-zimowy z uwagi na niskie temperatury niesie ze sobą dodatkowe zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, jakim jest wychłodzenie organizmu. Na zamarznięcia szczególnie narażeni są bezdomni oraz osoby będące pod wpływem alkoholu. Sądeccy policjanci mając na względzie ich ochronę przed zgubnymi skutkami niskich temperatur, od 1 listopada br. do końca marca prowadzą działania prewencyjne pn. „Zima”.

W ramach tej akcji policjanci kontrolują miejsca gromadzenia się osób bezdomnych, zwłaszcza w porze wieczornej i nocnej. Sprawdzają między innymi dworce, przystanki komunikacyjne, ogródki działkowe, pustostany i klatki schodowe. W przypadku napotkania takich osób doprowadzą je do schroniska, noclegowni czy innych miejsc, w których mogą otrzymać fachową pomoc oraz przekażą informacje o środkach higieny oraz posiłkach, z których mogą skorzystać w ośrodkach pomocy społecznej lub innych placówkach. Funkcjonariusze na bieżąco współpracują z takimi miejscami, przede wszystkim w zakresie wymiany informacji o osobach bezdomnych oraz potrzebujących pomocy.

Podczas działań policjanci szczególną uwagę zwracają także na osoby nietrzeźwe przebywające na wolnym powietrzu, które należą do grupy największego ryzyka, jeśli chodzi o przypadki zgonów z wychłodzenia organizmu.

Aby można było nieść pomoc osobom zagrożonym wychłodzeniem organizmu, odpowiednie służby muszą posiadać informacje o miejscach ich przebywania. Pamiętajmy, że pomóc może każdy. Dlatego nie bądźmy obojętni i reagujmy na widok osoby bezdomnej przebywającej w miejscach, w których może ulec zamarznięciu (tj. dworce, klatki schodowe, opuszczone budynki mieszkalne, ogródki działkowe itp.), a także na osoby leżące na chodnikach, ławkach w parkach czy na przystankach. Nasze zainteresowanie może uratować komuś życie – mając wiedzę o osobie potrzebującej, wystarczy powiadomić odpowiednie służby: policję, straż miejską, czy też pogotowie ratunkowe.

Apelujemy również, by zwrócić uwagę na znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie osoby samotne, nieporadne życiowo oraz nietrzeźwe, które przebywają w opuszczonych czy nieogrzewanych pomieszczeniach. Prosimy o informowanie o takich osobach policji lub ośrodków pomocy społecznej, gdyż niejednokrotnie tylko wczesna reakcja może zapobiec ich śmierci.

Pamiętajmy! Gdy widzimy człowieka, któremu grozi zamarznięcie, reagujmy – wystarczy telefon pod numer alarmowy 112 lub 986. Ten jeden telefon może uratować czyjeś życie!

Poinformowanie policji, że ktoś potrzebuje pomocy i wsparcia jest możliwe także za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wystarczy na mapie zaznaczyć zagrożenie w kategorii „Osoba bezdomna wymagająca pomocy”, określając miejsce jego występowania. Można również dodać opis, precyzując zgłoszenie. Policjanci pojawią się we wskazanym miejscu i zweryfikują każde takie zgłoszenie.

Gdzie szukać pomocy?

W każdym województwie przygotowane są miejsca, w których osoby potrzebujące pomocy mogą się ogrzać i przenocować w mroźne dni oraz zjeść ciepły posiłek. Na stronach internetowych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie umieszczono wykazy placówek świadczących pomoc na terenie naszego województwa, a także uruchomiona została specjalna infolinia, gdzie można uzyskać potrzebne informacje.

Pomoc dla osób bezdomnych:

987 – całodobowy telefon informacyjny

Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia  

(http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=pomoc_dla_bezdomnych)

Rejestr miejsc udzielania tymczasowego schronienia

(https://www.malopolska.uw.gov.pl/doc/Rejestr_miejsc_udzielania_tymczasowego_schronienia_2021.pdf)

W Nowym Sączu pomoc można otrzymać w Domu Brata Alberta – Wspólnocie Emaus (schronisko dla bezdomnych) przy ulicy Szwedzkiej 18.

Skip to content