Przestój na stadionie? NIK wyraża zaniepokojenie

fot. https://nikns.pl

Nie jest tajemnicą, że od kilku tygodni na budowanym stadionie MKS Sandecja, nie dzieje się nic. Mimo, iż termin oddania obiektu do użytku upływa w listopadzie, postępu prac nie widać.

-„Spółka Nowosądecka Infrastruktura Komunalna, będąca inwestorem przy realizacji budowy Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu, wyraża duże zaniepokojenie brakiem postępu prac na terenie stadionu oraz opóźnieniami w zakresie realizowanych robót w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego” – czytamy w wydanym dziś oświadczeniu spółki. 

Generalny wykonawca – firma Blackbird – jeszcze we wrześniu został wezwany do przedstawienia i wdrożenia działań naprawczych w celu wyeliminowania powstałych opóźnień.

Przedstawiony firmę (generalnego wykonawcę) plan naprawczy, który przewiduje realizację robót oraz odbiorów w poszczególnych miesiącach, jest obecnie analizowany. Jednocześnie spółka NIK oczekuje przedstawienia zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego, który będzie uwzględniał powstałe opóźnienia, a także podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu realizację ostatniego etapu inwestycji budowy Stadionu Miejskiego.

Nowa prezes Nowosądeckiej Infrastruktury Komunalnej Anna Xymena Majkrzak dodaje także, że w kolejnych komunikatach będzie informować o krokach podejmowanych przez spółkę.

Skip to content