Jest zgoda na kierunek lekarski w Nowym Sączu

Mimo wcześniejszych negatywnych Polskiej Komisji Akredytacyjnej opinii Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu uruchomi kierunek lekarski. Zgodę na to wydał Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Przemysław Czarnek po wcześniejszym, pozytywnym zaopiniowaniu wniosku uczelni przez Ministerstwo Zdrowia.

Przypomnijmy, Akademia Nauk Stosowanych od kilku miesięcy starała się o uruchomienie dwóch nowych kierunków: kierunek lekarski i położnictwo. Polska Komisja Akredytacyjna negatywnie zaopiniowała wniosek uczelni. Zastrzeżenia ekspertów miały dotyczyć m.in. braku harmonogramu studiów na sześć lat nauki, wątpliwości dotyczyły też niektórych członków zaproponowanej kadry naukowej.

Rektor ANS – w trakcie obchodów 25 lecia uczelni – informował, że złożył odwołanie od decyzji Komisji.

Co ciekawe negatywna opinia nie musi mieć wpływu na decyzję ministerstwa. Do podobonej sytuacji doszło w ubiegłym roku w Kaliszu. W październiku 2022 roku, komisja podtrzymała negatywną opinię w sprawie wniosku Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, a mimo to uczelnia otrzymała zgodę MEiN na utworzenie kierunku lekarskiego.

Od października liczba uczelni, które mogą kształcić przyszłych lekarzy wzrośnie z 24 do co najmniej 30. Ten wyjątkowo szybki proces krytykuje m.in. Naczelna Izba Lekarska.

-To absurd. Rozwiązania, które miałyby przeciwdziałać brakom specjalistów w publicznej ochronie zdrowia nie mogą skutkować obniżeniem jakości kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów. Nieważne, czy te uczelnie zatrudnią 12 nauczycieli akademickich, jak to przewiduje ustawa. Nadal nie będą miały odpowiedniego zaplecza, właściwych warunków studiowania. Poza tym nikt nie zastanowił się czy dla absolwentów tych kierunków będzie zapewnione, niezbędne w zawodzie lekarza, kształcenie podyplomowe – czy będą miejsca na stażu podyplomowym, miejsca rezydenckie? Krótko mówiąc rząd wprowadza na nowo felczerów – komentuje Damian Patecki, przewodniczący Komisji Kształcenia Naczelnej Rady Lekarskiej

O uruchomienie kierunku lekarskiego starają się także dwie inne (obok ANS w Nowym Sączu) uczelnie: Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu oraz Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie.

Skip to content