„Trenuj jak żołnierz” i kwalifikacja wojskowa

Ruszyła kwalifikacja wojskowa.

W całej Małopolsce wezwanie do kwalifikacji wojskowej, która rozpoczyna się w poniedziałek dostanie 20 tysięcy osób. To mężczyźni z rocznika 2003 oraz urodzeni w latach 1998-2002, którym do tej pory nie przyznano kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. W gronie tym jest także 540 kobiet, które mają umiejętności potrzebne w wojsku. Kwalifikację przejdą także ci, którzy ochotniczo zgłosili się do pełnienia służby wojskowej, a ukończyli 18. lat.

W Małopolsce będą działać 23 powiatowe komisje lekarskie oraz komisja wojewódzka – odwoławcza w Krakowie.

Będziemy orzekać o zdolności fizycznej i psychicznej do służby wojskowej oraz wstępnie przeznaczać do jej odbycia. Będziemy proponować osobom, które stawią się na kwalifikacji szereg dróg rozwoju oraz możliwości związania się z Wojskiem Polskim: zaczniemy od służby kandydackiej w czterech wyższych uczelniach wojskowych poprzez edukację wojskową studentów w ramach Legii Akademickiej oraz terytorialną służbę wojskową” – mówił ppłk Paweł Wójcik Zastępca szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie. 

Cele kwalifikacji wojskowej to m.in:

  • wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej
  • określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej,
  • wstępne przeznaczenie do poszczególnych form obowiązku obrony,
  • nadanie stopnia wojskowego szeregowego i przeniesienie do pasywnej rezerwy,
  • wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, o uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności

Wystartował projekt „Trenuj jak żołnierz”

Oprócz kwalifikacji wojskowej rusza także nowy projekt MON będący rozwinięciem popularnego projektu „Trenuj z wojskiem”. „Trenuj jak żołnierz” to propozycja dla każdego, kto ukończył 18 lat i ma obywatelstwo polskie.

Projekt to bezpłatne, otwarte i nastawione na dobre doświadczenia szkolenia. Celem projektu jest szerokie przeszkolenie uczestników oraz budowanie potencjału rezerw Wojska Polskiego. Jego uczestnicy mogą otrzymać wynagrodzenie.

„Trenuj jak żołnierz” umożliwia ochotnikom zgłoszenie się na 16-dniowe szkolenie wojskowe, które będzie prowadzone w uelastycznionej – dwuetapowej formule. Pierwszy z nich to 2-dniowe poznanie jednostki i wojska, drugi to 14-dniowe szkolenie w czasie wakacji – w trakcie całego cyklu uczestnik nauczy się podstawowych umiejętności wojskowych.

Skip to content