Ranking powiatów i miast na prawach powiatu. Które miejsce ma Nowy Sącz?

Są już wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Powiatów i Miast na prawach powiatu 2023 organizowanego przez Związek Powiatów Polskich. Laureatami w poszczególnych kategoriach są Powiaty Augustowski, Raciborski i Pilski.

W kategorii miast na prawach powiatu zwycięzcą jest Nowy Sącz, który zdobywając 61 610 punktów otrzymało tytuł „Dobry Polski Samorząd„.

Tegoroczni laureaci byli wybierani, nie jak we wcześniejszych edycjach w 6 kategoriach, ale w 4 kategoriach (bez gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz gmin miejskich). Były to:

  • powiaty do 60 tys. mieszkańców,
  • powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców,
  • powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców, 
  • miasta na prawach powiatu.

Uznaliśmy, że nie będziemy wchodzić w kompetencje Związku Gmin. Przez wiele lat to robiliśmy, nieśliśmy ten kaganek oświaty, ale kończymy prowadzenie rankingu jakby nie naszego. Nasi członkowie to powiaty i miasta na prawach powiatu – tłumaczył przyczynę zmian Rudolf Borusiewicz, dyrektor biura ZPP. 

CO OCENIAŁ RANKING?

Ranking oceniał działania proinwestycyjne i prorozwojowe podejmowane przez samorząd. W tej kategorii mieści się zarówno pozyskiwanie funduszy unijnych, jak i liczba programów finansowanych z funduszy krajowych czy funkcjonowanie na terenie danego samorządu instytucji otoczenia biznesu. Punkty były też przyznawane za rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca, rozwój społeczeństwa informatycznego i obywatelskiego a także promocję rozwiązań z zakresu edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, działań ekoenergetycznych i proekologicznych.

Ogólnopolski Ranking Powiatów i Miast na prawach powiatu prowadzony przez Związek Powiatów Polskich oparty jest na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa wszystkich samorządów szczebla powiatowego a szczegółowe informacje na temat tego, jak oceniany był Nowy Sącz i ile punków zdobył w poszczególnych kategoriach można znaleźć poniżej

(KLIK) http://ranking.zpp.pl/index.php?action=score&ctl=ranking\Main&member=4178&edition=101

Skip to content