Radni poparli wniosek prezydenta w sprawie likwidacji Izby Wytrzeźwień

1 stycznia 2023 roku w Nowym Sączu przestanie funkcjonować Izba Wytrzeźwień. W trakcie ostatniej sesji RM radni poparli wniosek prezydenta w tej sprawie. Uzasadniając projekt tej uchwały prezydent informował o wysokich kosztach funkcjonowania placówki oraz problemami ze znalezieniem chętnego do pracy personelu. Ciężar opieki nad osobami nietrzeźwymi, które do tej pory trafiały do tzw. „wytrzeźwiałki” będzie musiał ponosić Szpitalny Oddział Ratunkowy – podkreślała radna Barbara Jurowicz.

W głosowaniu – ZA likwidacją izby wytrzeźwień w Nowym Sączu było 15 radnych, 4 radnych (Teresa Cabała, Ilona Orzeł, Barbara Jurowicz oraz Michał Kądziołka) wstrzymało się od głosu, PRZECIW była 1 radna (Iwona Mularczyk)

Skip to content