Zamiast mandatów – pouczenia. Trwa protest policjantów.

Do drugiego etapu akcji protestacyjnej przystąpili policjanci z Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Funkcjonariuszy i Pracowników Policji. W ramach protestu, za lżejsze wykroczenia, będą karać nie mandatem a pouczeniem.

Protestujący przedstawili stronie rządowej 10 postulatów – m.in. waloryzację kwoty bazowej na poziomie 20%, wypłatę jednorazowego dodatku inflacyjnego czy w wypłatę zaległych świadczeń socjalnych.

Akcja protestacyjna będzie prowadzona do skutku.

Szczegóły w materiale filmowym.

Skip to content