„Czternastki” w Małopolsce na łączną kwotę 739 mln złotych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę decyzji o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. Każdy kto otrzymał czternastkę, wkrótce otrzyma pocztą decyzję.

Uprawnieni emeryci i renciści dostali już tzw. 14 emeryturę. W Małopolsce wypłacono ponad 613 tys. „czternastek” na łączną kwotę 739 mln zł. W całym kraju dodatkowe świadczenie z ZUS otrzymało w tym roku około 7,2 mln osób, a przeznaczona na ten cel kwota to ponad 8,7 mld zł.

Świadczenie było przyznawane z urzędu – nie trzeba było składać wniosku. ZUS wypłacał „czternastkę” od 25 sierpnia do 20 września. Pieniądze trafiły do świadczeniobiorców razem z bieżącą emeryturą, rentą lub innym świadczeniem długoterminowym.

Świadczenie nie było przyznane, jeśli kwota „14 emerytury” wyniosła mniej niż 50 zł. Oznacza to, że „czternastki” nie otrzymały osoby, których emerytura czy renta jest wyższa niż 4188,44 zł brutto. Osoby, których świadczenie podstawowe było zawieszone na 24 sierpnia (np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania), również nie dostały „14 emerytury”. Nie otrzymają jej do czasu, aż będą miały wznowioną wcześniej wstrzymaną wypłatę.

Kto miał prawo do świadczenia
Prawo do „czternastki” miały osoby, które na 24 sierpnia 2022 r. pobierały jedno z długoterminowych świadczeń, np. emeryturę, rentę albo świadczenie przedemerytalne. Pełną kwotę (1338,44 zł brutto) otrzymali emeryci i renciści, których świadczenie główne nie przekraczało 2900 zł brutto. Pozostali otrzymali dodatkowe świadczenie pomniejszone zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.

Jaka jest wysokość czternastki
Pełna wysokość „czternastki” wyniosła 1217,98 zł „na rękę”. Od świadczenia nie jest odprowadzany podatek, a jedynie składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Skip to content