Rozpoczyna się rewitalizacja rzeki Kamienica

Wody Polskie rozpoczynają długo oczekiwaną i zapowiadaną inwestycję – rewitalizację rzeki Kamienica. Pierwszym etapem ma być remont trzech stopni w wodnych znajdujących się w pobliżu ujścia rzeki do Dunajca.

Prace mają być prowadzone na 12 kilometrowym odcinku; teren zostanie zabezpieczony pod względem przeciwpowodziowym a wały odzyskają swój rekreacyjny charakter.

Koszt inwestycji, na którą zostały już zabezpieczone środki, to ponad 20 mln zł. Zakładany czas trwania robót to 5 miesięcy.

Szczegóły w materiale filmowym.

Skip to content