Bezpłatne szczepienia przeciw grypie. Kto może skorzystać?

„Zdążyć przed grypą”- program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Nowego Sącza od 60 roku życia

Prezydent Miasta Nowego Sącza zaprasza mieszkańców Nowego Sącza do skorzystania z bezpłatnych szczepień przeciw grypie. Szczepienia będą wykonywane w Ratuszu w sali nr 15 – obok sali reprezentacyjnej im. Stanisława Małachowskiego.

Z bezpłatnych szczepień finansowanych przez Miasto Nowy Sącz w pierwszeństwie mogą skorzystać mieszkańcy Nowego Sącza w wieku od60 do 74 r. Seniorzy w wieku od 75 r. ż. będą mogli skorzystać ze szczepień przeciw grypie w Ratuszu od dnia 23.10.2022 r. , tylko w przypadku wolnych miejsc, ponieważ obecnie osoby w wieku powyżej 75 roku życia mają zagwarantowane bezpłatne szczepienie przeciw grypie ze środków NFZ w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej lub aptekach w Nowym Sączu.


Szczepienia w Ratuszu:

Zapisy telefoniczne od dnia 23.09. 2022 r. wyłącznie pod numerami telefonu: 518-452-372, 798- 002-465, (18) 333-50-15 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 do 18.00 .

Zapisy prowadzone będą do wyczerpania miejsc – decyduje kolejność zgłoszenia. Szczepienia odbywać się będą w piątki, soboty i niedziele popołudniu w indywidualnie wyznaczonych godzinach. Pierwsze szczepienia w Ratuszu zaplanowano na 30.09.2022 r.

W dniu szczepienia, beneficjent programu zobowiązany będzie do okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Jeśli w dokumencie tożsamości nie ma wskazanego miejsca zamieszkania, pacjent zobowiązany jest do okazania innego dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania np. Karty Nowosądeczanina lub pierwszej strony formularza PIT złożonego za ubiegły rok (w przypadku składania deklaracji PIT drogą elektroniczną prosimy także o okazanie potwierdzenia złożenia deklaracji, tzw. UPO) lub inny dokument, zawierający miejsce zamieszkania w celu weryfikacji uprawnienia do bezpłatnych szczepień przeciw grypie.
Osoby z objawami jakiejkolwiek infekcji lub które miały kontakt z osobą przejawiającą objawy COVID-19 proszone są o nie zagładzanie się do szczepień przeciw grypie i poinformowanie o tym osoby rejestrujące do programu szczepień. Prosimy o stosowanie zasad bezpieczeństwa w okresie zagrożeniakoronawirusemSARS-COV-2.


Przed szczepieniem dokonana będzie kwalifikacja lekarska do szczepienia.

Nazwa szczepionki: Vaxigrip Tetra, zarejestrowana na obecny sezon epidemiczny 2022/2023.

W razie pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta Nowego Sącza od poniedziałku do piątku w godz. 8 00–15 00 pod numerem telefonu:18 44 86 790.

Szczepienia poza programem finansowanym przez Miasto Nowy Sącz. Informujemy, że w ramach NFZ jest możliwość szczepień przeciw grypie w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach.


Sprawdź dostępność szczepień finansowanych z NFZ na stronie internetowej: https://nfz-krakow.pl/dla-pacjenta/aktualnosci/szczepienia-przeciwko-grypie-sprawdz-gdzie-sie-zaszczepisz,569.html


Dla kobiet w ciąży i osób powyżej 75 roku życia szczepionka jest bezpłatna na podstawie recepty. Z częściową refundacją szczepionki będą mogli kupić (zgodnie z zakresem wskazań refundacyjnych oraz na podstawie wystawionej recepty i w zależności od szczepionki) m.in.:

– pacjenci w wieku 18 – 65 lat oraz dzieci w wieku od 2 – 5 lat – narażeni na ryzyko wystąpienia powikłań pogrypowych,
– pacjenci powyżej 65 lat,
– dzieci od ukończenia 6. miesiąca życia do ukończenia 2 lat oraz od 5 do 18 lat.

Decyzję o wysokości odpłatności za szczepienie podejmuje osoba wystawiająca receptę.

Dowiedz się więcej o szczepieniach na grypę – wiarygodne informacje o szczepieniach

Skip to content