Nie żyje Zygmunt Lewczuk kierownik skansenu i projektant Miasteczka Galicyjckiego

18 lipca w wieku 79 lat zmarł Zygmunt Lewczuk – architekt, pierwszy budowniczy i długoletni kierownik Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu. W 2002 r. wraz zespołem architektów opracował projekt Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu. Do 2015 r. projektował obiekty architektoniczne.

Msza pogrzebowa odbędzie się w czwartek, 28 lipca 2022 r. w kościele w Zabełczu. Pogrzeb o godz. 13.00 na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Śniadeckich w Nowym Sączu.

***
Zygmunt Lewczuk urodził się 13 stycznia 1943 roku w Kowlu na Wołyniu. Dzieciństwo i młodość spędził w Chełmie Lubelskim i Kluczborku. Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Projekt dyplomowy wykonał pod kierunkiem prof. W. Korskiego, a dyplom uzyskał w 1969 r.

16 maja 1969 r. rozpoczął pracę w Muzeum w Nowym Sączu, będąc pierwszym budowniczym i długoletnim kierownikiem Sądeckiego Parku Etnograficznego. W latach 1989-1998 nadal sprawował opiekę nad nowosądeckim skansenem i współpracował z Muzeum jako Wojewódzki Konserwator Zabytków w Nowym Sączu. Działał też na rzecz skansenów w Zubrzycy Górnej, Szymbarku i Sanoku. Był autorem ogromnej liczby szczegółowych inwentaryzacji architektury, głównie drewnianej, a także kilkunastu projektów odbudowy i rewaloryzacji obiektów zabytkowych.

W 1973 r. wykonał adaptację dawnej synagogi nowosądeckiej dla celów muzealnych i nadzorował remont tego budynku. W 2002 r. z zespołem architektów opracowywał projekt Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu. Do 2015 r. projektował obiekty architektoniczne.

Od 40 lat mieszkał w Wielopolu pod Nowym Sączem. W 2010 r. otrzymał Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za troskę o zabytkową architekturę drewnianą Małopolski, jej dokumentowanie i popularyzację. Od końca studiów, z przerwami, zajmował się malarstwem akwarelowym.

źródło: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Skip to content