Ryszard Pagacz został I wojewodą małopolskim, na jego dotychczasowe stanowisko powołano Mateusza Małodzińskiego

foto: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

Premier Mateusz Morawiecki, na wniosek wojewody małopolskiego Łukasza Kmity, powołał Ryszarda Pagacza na stanowisko I wicewojewody. Ryszard Pagacz, który dotychczas pełnił obowiązki II wicewojewody, przejmie obowiązki śp. Józefa Leśniaka. II wicewojewodą został Mateusz Małodziński.

– Skala zadań, które na co dzień realizuje Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, jest bardzo szeroka. Stale pojawiają się nowe wyzwania, choćby związane z pomocą uchodźcom wojennym z Ukrainy, ale też kolejnymi rozwiązaniami systemowymi i programami rządowymi, których wdrożenie koordynujemy. Z pewnością niejedno wyzwanie pojawi się jeszcze w związku z walką z COVID-19. Dlatego wzmocnienie małopolskiej reprezentacji rządu w terenie jest niezwykle ważne. Serdecznie gratuluję Panu Ryszardowi Pagaczowi objęcia funkcji I wicewojewody, a Panu Mateuszowi Małodzińskiemu dołączenia do naszego zespołu w roli II wicewojewody. Jak zawsze powtarzam – razem jesteśmy silniejsi. Nominacja Pana Premiera Morawieckiego to dowód zaufania i szczególne wyróżnienie, zaś służba Najjaśniejszej Rzeczypospolitej jest dla nas wszystkich najwyższym zaszczytem – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Dziękuję za powierzenie mi funkcji I wicewojewody małopolskiego. Jak podkreślałem, obejmując w grudniu 2020 roku stanowisko II wicewojewody, subregion tarnowski jest mi szczególnie bliski, ale zawsze starałem się być ambasadorem wszystkich Małopolan. Wiele wyzwań za nami, nie było łatwo. Spotykały nas sytuacje, z którymi nikt wcześniej się nie mierzył. Dawaliśmy sobie z nimi radę dzięki dobrej współpracy, w tym na linii administracja rządowa i samorządowa. Liczę na tę współpracę dalej. Ona jest osią naszych działań. Gratuluję Panu Mateuszowi Małodzińskiemu dołączenia do naszej drużyny i życzę powodzenia – przekazuje I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

– Powierzenie mi przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego funkcji II wicewojewody małopolskiego jest dla mnie wielkim wyróżnieniem. Możliwość służby mieszkańcom Małopolski w roli reprezentanta rządu w terenie stanowi dla mnie szczególne zobowiązanie. Deklaruję, że dołożę wszelkich starań, aby programy rządowe były jak najszerzej wykorzystywane w Małopolsce z pożytkiem dla mieszkańców, a zadania Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie były sprawnie i skutecznie realizowane. To dla mnie osobiście niezwykle ważny dzień i początek nowego etapu. Etapu, w którym w centrum mojej uwagi będzie praca dla Małopolski – mówi II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.

II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński urodził się 17 maja 1983 roku w Tarnobrzegu. Obecnie mieszka w Krakowie. Wykształcenie zdobył w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Jarosławiu na kierunku turystyka i rekreacja (licencjat), które następnie rozwijał na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Instytucie Przedsiębiorczości, na kierunku zarządzenie w turystyce i sporcie (magisterium). Uczęszczał również do Kingsborought Community College w Nowym Jorku, gdzie poszerzał znajomość języka angielskiego. W swoim doświadczeniu zawodowym ma m.in. prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Od 2015 do 2019 pracował w Kancelarii Sejmu RP jako doradca Wicemarszałka Sejmu. Następnie – w latach 2019-2022 – był akredytowanym asystentem w Parlamencie Europejskim. W ostatnim okresie ponownie związany z Kancelarią Sejmu RP, gdzie pełnił stanowisko doradcy Wicemarszałka Sejmu. Wśród swoich zainteresowań wymienia m.in. taniec oraz sport, w tym sporty walki. 

 Każde moje doświadczenie osobiste, jak i zawodowe nauczyło mnie, że najważniejsi są ludzi. Dlatego zawsze stawiam na pracę zespołową, dobrą komunikację, kreatywność i współpracę. Jestem przekonany, że te zasady sprawdzą się także w tej nowej roli, jaka została mi powierzona – dodaje II wicewojewoda Mateusz Małodziński.

Dzisiaj w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się również spotkanie wojewody Łukasza Kmita oraz wicewojewodów Ryszarda Pagacza i Mateusza Małodzińskeigo z dyrektor generalną MUW Angeliką Bodziony-Durych oraz dyrektorami wydziałów MUW. Podczas spotkania kierownictwo Urzędu omówiło planowany podział zadań oraz najważniejsze zadania i wyzwania na najbliższy czas. 

Skip to content