KIO wykluczyła Grupę BLACKBIRD z przetargu. Co z budową stadionu?

Krajowa Izba Odwoławcza wydała wyrok w sprawie odwołania od przetargu na budowę stadionu miejskiego w Nowym Sączu. KIO uwzględniła odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp i nakazał zamawiającemu:

„1.  unieważnić czynność wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: Grupa BLACKBIRD Sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą w Nowym Sączu, Jan Kos prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „KOS” Jan Kos oraz TAMEX Obiekty Sportowe S.A., z siedzibą w Nowym Sączu;

2. wykluczyć wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: Grupa BLACKBIRD Sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą w Nowym Sączu,  Jan Kos prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „KOS” Jan Kos oraz TAMEX Obiekty Sportowe S.A., z siedzibą w Nowym Sączu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp, a w konsekwencji odrzucić ofertę wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp;

3. dokonać ponownej oceny ofert z pominięciem oferty z złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: Grupa BLACKBIRD Sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą w Nowym Sączu,  Jan Kos prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „KOS” Jan Kos oraz TAMEX Obiekty Sportowe S.A., z siedzibą w Nowym Sączu”.

Jak przekazała Naszej Telewizji Sądeckiej Rzecznik Prasowy Krajowej Izby Odwoławczej Katarzyna Prowadzisz w ustnym uzasadnieniu wyroku wskazano także powody powyższej decyzji.

– „Przewodnicząca składu wskazała, że: Izba nakazała wykluczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (chodzi o konsorcjum: Grupa BLACKBIRD oraz TAMEX Obiekty Sportowe) z powodu podania w JEDZ nieprawdziwych informacji, ponieważ ww. wykonawca wskazał w JEDZ, w odpowiedzi na pytanie „Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był w inny sposób zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia”, odpowiedź  „Nie”,  natomiast złożył wykaz osób w celu wykazania spełnienia warunku udziału w  postępowaniu, w którym została podana osoba, która przygotowywało OPZ i PFU

Przypomnijmy, to nie pierwsze odwołanie od ogłoszonego przez miasto jeszcze w sierpniu ubiegłego roku przetargu na budowę stadionu Sandecji. Po otwarciu ofert, komisja przetargowa zdecydowała, że projektowaniem i budową stadionu zajmie się firma Grand z Korzennej, która zaproponowała swoje usługi za 49,2 miliona złotych. Od decyzji komisji przysługiwało prawo do odwołań, z którego skorzystały dwie firmy: NDI z Sopotu i Grupa Goldfood/Blackbird. Krajowa Izba Odwoławcza swoim wyrokiem wykluczyła z postępowania firmę Grand z Korzennej, nakazując prowadzącej przetarg spółce NIK dokonanie ponownego badania i oceny ofert w postępowaniu. Tym razem za najkorzystniejszą uznano ofertę odwołującej się grupy Blackbird. Przypomnijmy, ten wykonawca wycenił swoje usługi związane z budową nowego stadionu przy ul. Kilińskiego na około 53 mln złotych. I to jednak nie zakończyło całego postępowania, bowiem w połowie lutego od tej decyzji odwołała się firma STRABAG.

Z prośbą o komentarz zwróciliśmy się do Nowosądeckiej Infrastruktury Komunalnej (spółki miejskiej zajmującej się budową stadionu). Prezes Zarządu pani Anna Bednarczyk – Maśko odniesie się do wyroku zaraz po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia od KIO. Do sprawy wrócimy.

Skip to content