Twój dowód osobisty stracił ważność? Mogą być problemy

39-latek z Wodzisławia Śląskiego to już 7 pasażer w przeciągu miesiąca, który przedstawił do kontroli granicznej na krakowskim lotnisku unieważniony dowód osobisty. Zarówno jemu, jak i pozostałej szóstce pasażerów, strażnicy graniczni nie zezwolili na przekroczenie granicy.

Tylko od początku maja funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Krakowie – Balicach nie zezwolili na wylot z Polski 7 pasażerom, których dowody osobiste zostały unieważnione administracyjnie.

Ostatnią taką osobą był 39-latek z Wodzisławia Śląskiego, który miał zaplanowane wakacje w Bułgarii. Niestety podczas kontroli granicznej okazało się, że jego dokument został unieważniony przed organ wydający z powodu zmiany danych personalnych. W związku z tym, że mężczyzna nie posiadał przy sobie innego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy (paszportu), nie zezwolono mu na wylot z Polski.

Aby uniknąć przykrych niespodzianek przed wakacyjnymi lotami, pamiętajmy o wcześniejszym sprawdzeniu ważności swoich dokumentów podróży.

Przypominamy!

Każdy obywatel państw członkowskich UE, EOG i CH przy wjeździe i wyjeździe poza strefę Schengen jest poddawany szczegółowej odprawie granicznej. Dotyczy to także obywateli Polski, którzy mają możliwość podróżowania na podstawie dowodów osobistych do krajów strefy Non Schengen,  przykładowo na Cypr, do Wielkiej Brytanii, Rumunii, Bułgarii, czy Chorwacji. Na unieważnionym dowodzie osobistym nie jest możliwy wylot z kraju. Takiej osobie nie zezwala się na wyjazd, chyba że posiada ze sobą ważny paszport.  Dodatkowo, dokumenty widniejące w rejestrze jako utracone w wyniku kradzieży czy zagubienia, są przez funkcjonariuszy zatrzymywane.

Pamiętajmy!

W sytuacji stwierdzenia podczas kontroli granicznej braku ważnego dowodu osobistego, możliwe jest opuszczenie strefy Schengen na podstawie ważnego paszportu.

Zatrzymywanie przez funkcjonariuszy unieważnionego dowodu osobistego, może mieć miejsce nie tylko podczas przekraczania granicy, lecz także w trakcie legitymowania czy kontroli ruchu drogowego.

Przed wybraniem się w podróż zagraniczną, warto się więc upewnić czy nasz dowód osobisty nie został unieważniony, nie tylko poprzez sprawdzenie daty ważności dokumentu.

Wszelkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji: https://www.gov.pl/web/gov/Sprawdz-czy-dowod-osobisty-jest-uniewazniony-lub-zawieszony

Skip to content