Zmiany w statucie. To pierwszy krok do odwołania przewodniczącej rady miasta.

Radni przegłosowali zmiany w statucie miasta – to pierwszy krok do odwołania z funkcji przewodniczącej Iwony Mularczyk. Taką próbę już pół roku temu podjęło 12 radnych, którzy złożyli wniosek o jej odwołanie. Problem w tym, że procedura nie może się odbyć podczas sesji prowadzonych w trybie zdalnym.

Dlatego Komisja Statutowo – Prawna, pod przewodnictwem radnego Macieja Prostko, wprowadziła zmiany w zapisach statutowych. Jedną z nich jest właśnie umożliwienie przeprowadzenia głosowania tajnego w trybie online.

Próby regulacji prawnej to efekt tego, co dzieje się w radzie, mówił radny Leszek Zegzda. To niedopuszczalne, że wniosek o odwołanie nie był głosowany przez 6 miesięcy. To próba ograniczenia demokracji i pracy radnych mówił z kolei radny Krzysztof Głuc.

Sesje odbywają się normalnie, choć w trybie zdalnym – odpowiadała Iwona Mularczyk – tymczasem część radnych podejmuje się dokonania zmian w statucie bez wcześniejszych konsultacji. A jak dodał radny Wojciech Piech, klub PiS WNS nie poprze tych zmian, ponieważ wkraczają one w kompetencje przewodniczącego, ograniczając jego atonomię. Z tego powodu sama uchwała może zaskarżona przez organ nadzorczy.

Ostatecznie rada miasta, większością głosów, przyjęła zmiany w statucie. Za głosowało 13 radnych, 8 było przeciw.

Szczegóły w materiale filmowym.

Skip to content