Zmarł Ryszard Kumor- urzędnik i wieloletni redaktor Kuriera Starosądeckiego

Zmarł Ryszard Kumor, pracownik Urzędu Miejskiego w Starym Sączu. Wcześniej był wieloletnim redaktorem Kuriera Starosądeckiego, związany z tym wydawnictwem niemal od początku jego istnienia, prekursorem lokalnej prasy i mediów internetowych.

Elektroniczna wersja „wydania papierowego” kuriera, pojawiła się w internecie jako jedna z pierwszych w Polsce publikacji tego typu w lipcu 1999 roku. Przez wiele lat prowadził i redagował stronę internetową Gminy Stary Sącz. Z gminą związany był 30 lat, najpierw jako pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury (od 1992 r.), później Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari (po przekształceniu), a od 2011 Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

Przez wszystkie lata był zawsze obecny przy najważniejszych wydarzeniach w mieście i gminie; radosnych, jak przygotowania i sama wizyta Jana Pawła II w Starym Sączu uwieńczona kanonizacją bł. Kingi, jubileusz 750-lecia miasta, otwieranie ważnych obiektów użyteczności publicznej, czy różnych imprezach społeczno-kulturalnych, m.in. kolejnych edycjach Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej; i smutnych, jak odejście Ojca Świętego, czy klęski żywiołowe nawiedzające gminę.

Pisał też o najważniejszych decyzjach władz samorządowych, ciekawych inicjatywach i ludziach nadających ton lokalnej społeczności.

źródło: Gmina Stary Sącz

Skip to content