Bogurodzica i bałwochwalstwo. Starosądeccy radni o LGBT

źródło: Youtube
Skip to content