Powiat remontuje drogi w Piwnicznej-Zdrój

Ponad 2,2 km nowej nawierzchni, 900 m chodnika oraz modernizacja mostu i przepustów za łączną kwotę 2,71 mln zł – to tegoroczny bilans inwestycji Powiatu Nowosądeckiego na terenie gminy Piwniczna Zdrój.

– W ubiegłym miesiącu zakończyły się prace remontowe na drodze powiatowej Piwniczna – ulica Szczawnicka, gdzie zmodernizowaliśmy 1,27 kilometra nawierzchni wraz z mostem oraz dwoma przepustami. Koszt całej inwestycji zamknął się kwotą 1,47 miliona złotych – mówi starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski.

– Pod koniec wakacji podjęliśmy decyzję o modernizacji kolejnej drogi na terenie gminy Piwniczna. Tym razem robotami objęto kilometrowy odcinek trasy Piwniczna – Łomnica. Wszystkie prace realizowane w 2021 roku na terenie gminy Piwniczna finansowane są w całości z budżetu Powiatu Nowosądeckiego.

Na wspomnianym odcinku wymieniona zostanie nawierzchnia bitumiczna jezdni, a zniszczone i połamane płyty na chodniku zostaną zastąpione kostką brukową. Prace mają się zakończyć jeszcze w listopadzie tego roku.

Dobiegają też końca roboty w zakresie remontu chodnika – wymieniono już krawężnik oraz kostkę brukową. Wkrótce na jezdni pojawią się frezarki i rozściełacze asfaltu. Po kilku dniach utrudnień również mieszkańcy Łomnicy będą korzystać z fragmentu odnowionej drogi – dodaje Marian Dobosz, członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.

Koszt modernizacji tej drogi wynosi 1,24 mln zł.

Dzięki bardzo dobrej współpracy ze Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu udaje się systematycznie realizować inwestycje służące poprawie warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój – mówi burmistrz Dariusz Chorużyk. – Dziękuję staroście i Zarządowi Powiatu.

Skip to content