Konferencja prasowa – 100-lecie Teatru Robotniczego. Kontrowersje wokół jubileuszu.

Teatr Robotniczy im. B. Barbackiego obchodzi w tym roku 100-lecie istnienia. Do obchodów jubileuszowych przygotowują się zarówno Miejski Ośrodek Kultury, w którym teatr działał przez ostatnie lata jak i Stowarzyszenie Animatorów Kultury, które – jak twierdzą jego członkowie – jest patronem teatru i ma prawo do nazwy i znaku.

W konferencji prasowej udział biorą:

Ludomir Handzel – Prezydent Nowego Sącza

Magdalena Majka – Z-ca prezydenta Nowego Sącza

Benedykt Polański – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury

Skip to content