W Starym Sączu powstanie mała obwodnica, miasto dostało 9,5 mln zł dofinansowania

Stary Sącz otrzymał dofinansowanie na budowę małej obwodnicy. Kwota w wysokości 9,5 mln zł to środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Pieniądze zostaną przeznaczone na kontynuację budowy ulicy Kardynała Wyszyńskiego i modernizację ulicy Podegrodzkiej. W ramach inwestycji powstaną również dwa ronda, oświetlenie, ścieżka rowerowa, chodniki, miejsca parkingowe i most na Moszczeniczance.

Ten odcinek połączy Strefę Aktywności Gospodarczej z powstającym właśnie osiedlem wielorodzinnym i osiedlem Słonecznym oraz otworzy nowe obszary pod działalność gospodarczą. Mała obwodnica wyprowadzi także ruch z zabytkowej części miasta.

Szczegóły w materiale filmowym.

Skip to content