Czy utworzenie w Nowym Sączu Strefy Czystego Transportu będzie ratunkiem dla MPK

Czy utworzenie w Nowym Sączu Strefy Czystego Transportu będzie szansą na rozwój transportu publicznego. Nowelizacja ustawy o elektromobilności upoważnia gminy do tworzenia na swoim terenie takich stref. Władze miasta, poprzez odpowiednią uchwałę, będą decydować, które samochody będą mogły wjeżdżać do strefy, a które, ze względu na nie spełnianie norm emisji spalin, będzie obowiązywać zakaz wjazdu.

To szansa na ograniczenie emisji spalin i czystsze powietrze, być może wymusi także częstsze korzystanie z usług MPK.

Kiedy w Nowym Sączu powstanie SCT? Zwróciliśmy się z tym pytaniem do Urzędu Miasta. Oto odpowiedź a raczej jej brak, wysłana mailem przez Mariusza Smolenia kierownika Referatu Komunikacji Społecznej:

„Pan Prezydent na bieżąco informuje o planach i zamierzeniach, zachęcam do śledzenia Jego aktywności. Wszystkie projekty uchwał są dokumentami powszechnie dostępnymi nie tylko dla radnych, ale również dla każdej zainteresowanej osoby.”

Doinformowani mogą się czuć za to mieszkańcy Krakowa, bo miasto zapowiada uruchomienie Strefy Czystego Transportu od stycznia 2023 r.

Szczegóły w materiale filmowym.

Skip to content