Kto powinien opuścić prezydium RM a kto do niego wejść?

Czy zmiany w fotelach przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miasta są potrzebne? Kilka miesięcy temu radny Leszek Gieniec złożył wniosek o odwołanie z funkcji w prezydium RM Artura Czerneckiego. Wniosek nie trafił pod głosowanie, ponieważ głosami radnych klubu PISWNS został zdjęty z porządku obrad. Po odejściu Krzysztofa Głuca, PiS straciło bezwzględną większość w RM, co oznacza że przy ponownym głosowaniu tego wniosku wynik może być zupełnie inny.

Skip to content