Ostatnia szansa na obejrzenie portretów Barbackiego

Powoli dobiega końca jedna z ciekawszych wystaw prezentowanych w ostatnich latach w sądeckim muzeum. Jest ważna nie tylko ze względu na jakość zgromadzonych prac i nazwisko ich twórcy, ale też z powodu okoliczności w jakich powstała – 130. rocznicy urodzin i 80. rocznicy śmierci Bolesława Barbackiego. Wystawę „Jej portret. Bolesław Barbacki (1891-1941)”, na którą składają się piękne portrety wykonane przez artystę, pochodzące z kolekcji prywatnych oraz zbiorów sądeckiego muzeum i Muzeum Narodowego w Krakowie, można oglądać jeszcze do 19 września.

Tematem wystawy są portrety kobiet w twórczości Bolesława Barbackiego. W odróżnieniu od obrazów przedstawiających mężczyzn były one bardziej dekoracyjne, kolorowe i swobodniejsze w podejściu do ujęcia modelki. Jako malarz realista Barbacki kładł ogromny nacisk  na wierne oddanie portretowanej osoby, bez upiększeń i idealizacji oraz na ukazanie jej strony psychologicznej, co osiągał poprzez uchwycenie odpowiedniego wyrazu twarzy, spojrzenia czy gestu.

Klientkami artysty były w dużej mierze żony znanych i szanowanych mieszczan, wysokich urzędników, ziemian czy lekarzy. Drugą grupę portretowanych stanowiły kobiety z najbliższego otoczenia artysty, połączone z nim relacjami rodzinnymi, uczuciowymi i przyjacielskimi. Zwraca uwagę fakt, że im ściślejsze to były związki, a jego stosunek do modelki bardziej osobisty, tym lepszy i doskonalszy malował obraz. Kontakt i relacja między artystą a modelką były dla Barbackiego bardzo znaczące. Zdarzały się bowiem sytuacje, że po namalowaniu klientce oficjalnego portretu zapraszał ją ponownie do pracowni, gdzie wykonywał kolejny obraz, tym razem przeznaczony wyłącznie dla niego. Mógł wówczas bardziej skupić się na interesujących go aspektach malarskich oraz wydobyć intrygujące cechy osobowości modelki.

Oprócz obrazów Bolesława Barbackiego na wystawie zaprezentowane zostaną również prace jego akademickiego nauczyciela Teodora Axentowicza oraz kilku innych portrecistów jego pokolenia: Stanisława Ignacego Witkiewicza, Zbigniewa Pronaszki czy Romualda Reguły. To zestawienie ukazuje malarstwo Barbackiego w kontekście sztuki dwudziestolecia międzywojennego.

Finisaż wystawy„Jej portret. Bolesław Barbacki (1891-1941)”
10 września 2021 r.
godz. 17.00
Gmach Główny
ul. Jagiellońska 56

Skip to content