Automatyczne bramki na lotnisku. Teraz skorzystają z nich dzieci powyżej 12 r.ż

fot. KaOSG

Od środy 15 lutego br. z bramek automatycznej kontroli granicznej będą mogły korzystać dzieci powyżej 12 roku życia.

Od środy 15 lutego z bramek ABC mogą korzystać dzieci, które:

 •  ukończyły 12 lat,
 •  mają co najmniej 140 cm wzrostu,
 • mają biometryczne dokumenty podróży.

!!! Ułatwienie to zostanie wprowadzone przy wjeździe do Polski.

Bramki automatycznej odprawy granicznej (ang. Automated Border Control) to nowoczesne biometryczne bramki, które wykorzystywane są do samodzielnej odprawy pasażerów podróżujących do i z państw spoza strefy Schengen, co znacząco skraca czas odprawy i przepustowość lotniczych przejść granicznych.To prosty w obsłudze i intuicyjny system kontroli, dzięki któremu podróżni podczas przekroczenia granicy samodzielnie mogą skanować swój dokument, przykładając go do czytnika.

Obecnie bramki ABC znajdują się w sześciu lotniczych przejściach granicznych:

 • Gdańsk-Rębiechowo,
 • Kraków-Balice,
 • Poznań-Ławica,
 • Warszawa-Modlin,
 • Warszawa-Okęcie,
 • Wrocław-Strachowice.

Obecnie w lotniczych przejściach granicznych znajduje się łącznie 72 bramki , w tym 43 na przylot do Polski. Od czerwca 2019 r. do końca 2022 r. z bramek ABC skorzystało 4,7 mln podróżnych.
W bramkach ABC mogą odprawiać się wyłącznie obywatele państw Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz Szwajcarii, posługujący się biometrycznym dokumentami podróży.

Pasażer odprawiający się w bramce ABC w pierwszej kolejności skanuje swój dokument, przykładając go do czytnika. Po otwarciu drzwi wejściowych podróżny musi wejść do środka. Następuje proces sprawdzenia i weryfikacji biometrycznej. Automatycznie porównywane są wizerunek twarzy, odciski palców i potwierdzane, czy osoba przedstawiająca dokument do odprawy jest jego właścicielem. Dzięki weryfikacji danych biometrycznych bramka ABC wyklucza możliwość posłużenia się podrobionym, przerobionym lub cudzym dokumentem. Bramki ABC są połączone z bazami danych, które obsługuje Straż Graniczna. Pozwala to wykryć m.in. czy podróżny widnieje w bazach danych np. jako osoba poszukiwana lub osoba, która stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego. Po pozytywnej weryfikacji otwierają się drzwi wyjściowe i pasażer może opuścić bramkę. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych czynności i szczegółowych sprawdzeń, podróżny jest kierowany na II linię kontroli.

Procedura trwa kilkanaście sekund, co przy kumulacji lotów pozwala znacząco skrócić zarówno czas oczekiwania na kontrolę, jak i samej kontroli. Wdrożenie automatycznej odprawy zwiększa przepustowość odprawy granicznej, ponieważ skraca czas samej odprawy — kontrole za pomocą bramek biometrycznych trwają z reguły kilkanaście sekund.


Odprawa w bramce ABC krok po kroku:

 1. Przygotuj dokument i podejdź do bramki z zieloną strzałką oznaczającą, że bramka jest gotowa do odprawy pasażera.
 2. Przyłóż paszport do czytnika stroną personalizacyjną ze zdjęciem, a dowód osobisty awersem lub rewersem. Przytrzymaj kilka sekund, aż do pokazania się na ekranie strzałki i otwarcia drzwi bramki.
 3. Wejdź do środka i stań na wyznaczonym miejscu. Skieruj twarz na skaner, gdzie zostanie wykonane zdjęcie.
 4. W następnym etapie nastąpi weryfikacja drugiej cechy biometrycznej — odcisków palców.
 5. Poczekaj aż dane uzyskane z dokumentu zostaną porównane z danymi optycznymi i elektronicznymi, zweryfikowane w bazach teleinformatycznych i sprawdzone w systemach.
 6. Po pozytywnie zakończonej weryfikacji drzwi bramki otworzą się, co oznacza, że odprawa przebiegła pomyślnie i możesz kontynuować podróż.
Skip to content