Zakończył się festiwal „Skowroneczek”. Mamy wyniki

78 festiwalowych prezentacji muzycznych i kilkanaście przyznanych nagród. Tak można podsumować  wyniki XVIII MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU PIOSENKI DZIECIĘCEJ „SKOWRONECZEK” jaki miał miejsce w Nowym Sączu w dniach 17-18 sierpnia 2021r.

Jury konkursowe w składzie:

Przewodnicząca: 
Prof. dr hab. Lidia Matynian – Akademia Muzyczna w Krakowie – chórmistrz
Amalia Rosati pedagog i nauczyciel muzyki oraz śpiewu – Rzym (Włochy)
Milenia Małecka – Rogal – Dyrektor Pałacu Młodzieży – Nowy Sącz
Małgorzata Bartas-Witan – Pierwszy Program Polskiego Radia – Warszawa
Ks. dr hab. Paweł Sobierajski – Akademia Muzyczna w Katowicach – wokalistyka
Paweł Moszumański – muzyk i kompozytor – Kraków
dr hab. Dariusz Janus – Akademia Teatralna w Warszawie, kompozytor i producent muzyczny 
Patryk Bartoszewski – Polskie Radio Dzieciom – Warszawa

W dniach 17-18 sierpnia 2021 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu po wysłuchaniu 78 prezentacji festiwalowych postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia w czterech kategoriach wiekowych:

Nagrodę główną GRAND PRIX dla Eleny Jakubiec z Rzeszowa z kategorii III

Kategoria I: dzieci urodzone 1.01.2013 – 31.12.2016

I miejsce: Anna Baran z Nowego Sącza
II miejsce: Zuzanna Koźlik z Pilzna
III miejsce: Zofia Kraszewska z Cieszyna
Wyróżnienia: Rita Zygadło z Łącka, Natalia Krawczyk z Zabrza 

Kategoria II: dzieci urodzone 1.01.2010 – 31.12.2012

I miejsce: Michał Kowalczyk z Chojnowa
II miejsce: Hanna Sitko z Nowego Sącza
III miejsce: Paulina Knapik z Sarnowa
Wyróżnienia: Wojciech Faron z Krynicy-Zdroju, Antonina Kraszewska z Cieszyna, Lena Małodzińska z Padwi Narodowej

Kategoria III: młodzież urodzona 1.01.2008 – 31.12.2009

I miejsce: Julia Góra z Dąbrowy Górniczej
II miejsce: Szymon Chatała z Rzuchowej 
III miejsce: Piotr Klima z Katowic
Wyróżnienia: Alice Cossu z Rzymu, Krystian Gizicki z Nowego Sącza, Kinga Piekarz Krzyszkowic

Kategoria IV: młodzież urodzona 1.01.2005 – 31.12.2007

I miejsce: Ewelina Boczarska z Nowego Sącza
II miejsce: Weronika Wiśniewska ze Zgierza, Karolina Michalik z Lipnicy Wielkiej 
III miejsce: Zuzanna Kubacka z Czarnego Błota, Elisa Marsella z Rzymu 
Wyróżnienia: Lorenzo Karol Silvestrii z Rzymu

Ponadto przyznano następujące nagrody specjalne:

Nagroda Posła RP Dominiki Chorosińskiej dla Krystiana Gizickiego z Nowego Sącza.
Nagroda Posła RP Jana Dudy dla Alice Cossu z Rzymu.
Nagroda Pana Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Hanzla dla Wiktorii Wojas z Przeworska.
Nagroda Specjalna Polskiego Radia Dzieciom i Familijnej Jedynki dla Lorenzo Karol Silvestrii z Rzymu 
Nagroda Dyrektora Artystycznego Festiwalu, Milenii Małeckiej-Rogal dla Kinga Piekarz z Krzyszkowic.
Nagroda Dyrektora Wydawnictwa Diecezji Tarnowskiej PROMYCZEK, ks. Andrzeja Mulki dla Oliwi Kuch z Rzeszowa. 
Nagroda Prepozyta Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu, ks. Prałata Jerzego Jurkiewicza dla Katarzyny Wiktorowskiej z Nowego Sącza.
Nagroda Prezesa Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, Tadeusza Szewczyka dla Dagmary Gromniak z Tarnowa.

NAGRODY PRZYZNANE PRZEZ JURY DZIECIĘCE

Komisja oceniająca w składzie:

  1. Wiktoria Kołodziej
  2. Zuzanna Leśniak
  3. Jan Facente

Przyznało następujące nagrody:

Kat. I: Anna Baran z Nowego Sącza
Kat. II: Karolina Jasińska z Paszyna
Kat. III: Elena Jakubiec z Rzeszowa
Kat. IV: Karolina Michalik z Lipnicy Wielkiej 

Skip to content