MPK planuje podwyżkę cen biletów, temat powróci podczas wtorkowej sesji

Opłata za bilety MPK ma wzrosnąć o ok. 10%. Spółka konieczność wprowadzenia podwyżek argmentuje tym, że opłaty nie były podnoszone od 4 lat, w przeciwieństwie do cen towarów i usług, kóre znacznie wzrosły. Podwyżka dotyczy tylko cen biletów jednorazowych, ceny biletów miesięcznych pozostają bez zmian.

Dyskusja nad projektem uchwały odbyła się podczas ostaniej sesji, część radnych (z klubu PiS WNS) nie chce wprowadzenia podwyżek, uważając, że dodatkowo obciąży to mieszkańców i może zniechęcić do korzystania z komunikacji miejskiej.

Z kolei radni z klubu Koalicji Nowosądeckiej i Koalicji Obywatelskiej argmentowali, że podwyżka jest nieznaczna i nie dotyczy mieszkańców Nowego Sącza, którzy w ramach Karty Nowosądeczanina mogą korzystać z bezpłatnej komunikacji.

Dyskusja jaki i sesja została przerwana z powodu późnych godzin. Temat powróci na wtorkowej sesji.

Szczegóły w materiale filmowym.

Skip to content