Zmiany w przepisach drogowych. Sprawdź co się zmienia

1 czerwca weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Najważniejsze zmiany dotyczą pieszych, bo według nowych przepisów to właśnie oni, wchodząc lub znajdując się na oznakowanym przejściu mają pierwszeństwo przed nadjeżdżającym samochodem.

Zarówno kierujący jak i piesi powinni zachować szczególną ostrożność przy zbliżaniu się do przejścia, dodatkowo osoba wchodząca na pasy nie może korzystać z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwowania sytuacji na jezdni.

Kolejne zmiany to ujednolicenie dopuszczalnej prędkości zarówno w porze w porze dziennej jak i nocnej – do 50 km/h na terenie zabudowanym oraz jazda na tzw. zderzak. Kierowcy poruszający się drogą eskspresową lub autostradą muszą zachować odstęp pomiędzy pojazdami nie mniejszy niż połowa prędkości z którą porusza się samochód. Czyli pojazd jadący z prękością 100 km/h powinien zachować odlegość nie mniejszą niż 50 m.

Szczegóły w materiale filmowym.

Skip to content