Wykopaliska na sądeckim rynku mają zostać zasypane – to nakaz konserwatora zabytków

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie w trybie natcyhmiastowym nakazał zasypać wraz z odtworzeniem powierzchni odsłoniętych murów dawnego ratusza.

Prace archeologiczne na sądeckim rynku prowadziła Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego, po zakończonych robotach odsłonięty teren przykryto geowłókniną, co według konserwatora nie jest wystarczającym zabezpieczeniem i może się przyczynić do zniszczenia murów.

To sprawa kuriozalna, komentuje Jarosław Suwała prezes SAAR. Jak mówi decyzja w tej sprawie nie została jeszcze doręczona ani do Agencji ani do Urzędu Miasta. Poza tym ponowne odtworzenie nawierzchni nie jest możliwe, ze względu na to, że część płyt uległa uszkodzeniu a prace byłyby zbyt kosztowne.

Miasto chce, aby ten teren został wykorzystany jako atrakcja turystyczna. Są już gotowe trzy koncepcje inwestycji, która ma być realizowana na bazie odkrytych murów. Ich koszt wyniesie od 6 do dwóch milionów zł, w zależności od wybranego projektu. W budżecie miasta nie ma na razie zabezpieczonych środków na ten cel.

Sczegóły w materiale filmowym.

Skip to content