">

J. Bocheński przegrał z Sądeckimi Wodociągami. Będzie odwołanie

Jakub Bocheński ma sprostować nieprawdziwe informacje na temat Sądeckich Wodociągów oraz wpłacić 1 500 zł na Sądeckie Hospicjum. To decyzja Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. Wyrok jest nieprawomocny a chodzi o sprawę jeszcze z października 2019 roku.

 W trakcie trwania kampanii wyborczej Jakub Bocheński – wtedy kandydat na posła – w jednym z tygodników lokalnych, w artykule zatytułowanym „Skandal w Sądeckich Wodociągach!” podał informacje, że w wyniku zlikwidowania dopłat miasta ceny wody za metr sześcienny stawiają Nowy Sącz w niechlubnej czołówce kraju oraz że nie może być takiej sytuacji, żeby Sądeczanie płacili za wodę najwięcej w Polsce.

– Zanim sprawa trafiła do sądu poprosiliśmy Pana Bocheńskiego, żeby sprostował zawarte w tym artykule nieprawdziwe informacje. Nie uczynił tego – zaznacza Tadeusz Frączek, prezes zarządu Sądeckich Wodociągów. – Dbając o dobre imię spółki oddaliśmy sprawę do rozstrzygnięcia przez niezawisły sąd.

W toku postępowania dowodowego wysłuchane zostały argumenty przedstawione nie tylko przez strony, lecz również przez świadków w osobach m.in.: Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla, Burmistrza Miasta Starego Sącza Jacka Lelka oraz Wójta Gminy Korzenna Leszka Skowrona.  

Wydanym wczoraj (15 lutego 2021 roku) wyrokiem Sąd Okręgowy w Nowym Sączu nakazał Jakubowi Bocheńskiemu sprostować nieprawdziwe informacje na temat rzekomego skandalu w Sądeckich Wodociągach oraz tego, jakoby Sądeczanie płacili za wodę najwięcej w Polsce.

Kandydat na posła ma także zapłacić koszty postępowania sądowego oraz uiścić kwotę na cel społeczny. Wyrok jest nieprawomocny. Jakub Bocheński przekonuje, że będzie się od niego odwoływał.

Posłuchajcie jak sprawę komentuje Jakub Bocheński

Skip to content