90 tys zł na wyposażenie pracowni w Zespole Szkół w Starym Sączu

Za ponad 90 tysięcy złotych został zakupiony profesjonalny sprzęt do pracowni leśnej, gastronomicznej i informatycznej Zespołu Szkół im. ks. prof. J. Tischnera w Starym Sączu. Zakończył się także remont pomieszczenia warsztatowego, z którego korzystają uczniowie kształcący się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik mechanik.

Zakup potrzebnych pomocy dydaktycznych był możliwy dzięki pieniądzom z projektu ,,Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”.

– Uczniowie klasy trzeciej kształcący się w zawodzie technik mechanik odbywają już zajęcia praktyczne w szkolnych pracowniach – mówi Grzegorz Skalski, dyrektor ZS w Starym Sączu. – Oczywiście, wszystko z zachowaniem reżimu sanitarnego. Mają do dyspozycji nowoczesny sprzęt i nabierają wprawy w pracowniach obróbki skrawaniem, montażu i spawalnictwa. Co rok staramy się kupować nowe urządzenia i pomoce dydaktyczne. Dzięki nim, nasi uczniowie kończąc szkołę są doskonale przygotowani i konkurencyjni na rynku pracy.

/źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu/

Skip to content