Nad jedną z ulic powstanie kładka pieszo – rowerowa

Władze Starego Sącza mają plany jak wykorzystać 8 milionów, które trafia tu w ramach pomocy z tarczy antykryzysowej. Jednym z pomysłów jest budowa bezkolizyjnej kładki pieszo – rowerowej łączącej Park&Ride z centrum miasta.

Skip to content