Mieszkańcy osiedla Nawojowska chcą parku

Chcemy parku, chrońmy zieleń, drzewa to życie. To tylko niektóre z haseł, jakie pojawiły się na plakatach, które rozwiesili mieszkańcy osiedla Nawojowska w Nowym Sączu na drzewach przy ulicy 29 Listopada. Na drzewach zawisły także rysunki dzieci, które przedstawiają ich wymarzony park. W happeningu wzięli udział także członkowie sądeckiego oddziału Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Wszyscy popierają inicjatywę Fundacji Nowe Kierunki, która dotyczy urządzenia Parku Nawojowskiego. Razem apelują do władz miasta o ponownie przeanalizowanie decyzji w sprawie przekazania działki do Krajowego Zasobu Nieruchomości. W obecnej chwili ponad setce drzew, które porastają działkę, grozi wycinka.

Przypomnijmy, pod koniec listopada 2020 roku, na wniosek mieszkańców, Fundacja Nowe Kierunki rozpoczęła akcję Park Nawojowski, której celem jest urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla Sądeczan przy ulicy 29 Listopada. Aktywiści w ten sposób chcą ocalić jedyny zielony teren na osiedlu Nawojowska. Okazało się jednak, że jedna z działek jest już w rękach prywatnych, a kolejna należąca do Skarbu Państwa, została pod koniec 2020 roku przekazana przez władze miasta do Krajowego Zasobu Nieruchomości. Mają tu powstać bloki i z tego powodu wszystkie okazałe drzewa, które porastają ten teren będą musiały zostać wycięte. Ta informacja oburzyła część mieszkańców pobliskich bloków, tym bardziej, że zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego, pozostałe wolne działki w pobliżu ulic 29 Listopada i Janusza Kusocińskiego również są przeznaczone są pod budowę budynków wielorodzinnych.

Pod internetową petycją w sprawie utworzenia Parku Nawojowskiego podpisało się już ponad tysiąc osób. Są to głownie mieszkańcy osiedla Nawojowska. Są także podpisy mieszkańców z innych rejonów Nowego Sącza oraz innych miejscowości, którym leży na sercu dobro przyrody. Listy poparcia do Fundacji w sprawie utworzenia parku  wystosowali również: Zarząd Osiedla Nawojowska, zarząd okręgowy Ligi Ochrony Przyrody z Nowego Sącza, czy działacze Młodzieżowego Strajku Klimatycznego z Nowego Sącza.

Mimo, że działka została już przekazana do Krajowego Zasobu Nieruchomości, Fundacja Nowe Kierunki postanowiła, że na prośbę wielu sądeczan wystąpi do Prezydenta Nowego Sącza oraz Rady Miasta, by jeszcze raz zajęli się tą sprawą.

Skip to content