Połączą dwa klasztory. Męski i żeński

W Starym Sączu odbudowany zostanie zabytkowy trakt, który łączy dwa franciszkańskie klasztory: męski i żeński. Później wytyczona zostanie ścieżka edukacyjna pn. Szlakiem średniowiecznych mnichów. W ramach projektu we współpracy ze słowackim partnerem, zorganizowana będzie wystawa pokazująca dziedzictwo kulturowe franciszkanów w Lewoczy i Starym Sączu (m.in. osiągnięcia naukowe, kulturowe, codzienne obowiązki, kulinaria itp.) wraz z prezentacją codziennego życia w klasztorze klarysek. Zorganizowane zostanie sympozjum naukowe traktujące o wpływie zakonników na dzieje, tożsamość i rozwój społeczno-ekonomiczno-kulturowy obu miast. Dodatkowo opracowana i wydana zostanie publikacja zawierająca treści edukacyjne oraz mapka turystyczna zabytkowego traktu mnichów.

Partnerem projektu jest niezawodna Lewocza, historyczna stolica Spisza i miasto partnerskie Starego Sącza. Zadanie przewiduje odnowienie zabytkowych części średniowiecznego centrum poprzez zagospodarowanie otoczenia nawiązującego do historii miasta. Planujemy modernizację traktu pieszego w ciągu ulicy Szewskiej pomiędzy ulicami 11 Listopada, ul. Morawskiego i Daszyńskiego o długości około 130 m. Trakt dzięki odpowiedniemu oznakowaniu będzie również pełnił funkcję edukacyjną i połączy dwa klasztory: męski – nieistniejący obecnie (budynki urzędu miejskiego i szkoły średniej przy ul. Batorego) i żeński klarysek. Obydwa monastery funkcjonowały obok siebie w Starym Sączu, aż do XVIII w. Wartość całkowita projektu to około 230 tys. zł. Dofinansowanie wyniesie 85 % całości zadania.

Skip to content