">

Porozumienie w sprawie pieczy nad lasami prywatnymi

Nadleśnictwa podpisały porozumienie z władzami Powiatu Nowosądeckiego w sprawie monitorowania lasów będących w prywatnych rękach. W naszym regionie jest to około 25 tysięcy hektarów terenu.

– Dzięki porozumieniu właściciel lasu, chcąc dokonać wyrębu, nasadzeń czy zabiegów pielęgnacyjnych, może uzyskać fachową pomoc od leśników. Ale ma też obowiązki wynikające z ustawy i właśnie do leśników należy sprawdzanie, w jaki sposób są one wypełniane – podkreśla Stanisław Ryba, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

Porozumienie podpisali: nadleśniczy Nadleśnictwa Stary Sącz – Paweł Szczygieł, nadleśniczy Nadleśnictwa Piwniczna-Zdrój – Stanisław Michalik, nadleśniczy Nadleśnictwa Nawojowa – Tomasz Romanowski i nadleśniczy Nadleśnictwa Gorlice – Józef Legutko.

– Dziękuję za dotychczasową współpracę i sprawowanie opieki nad lasami. Wierzę, że przez kolejne lata, ta współpraca nadal będzie się dobrze układała – dodał starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski zwracając się do nadleśniczych przybyłych na spotkanie.

Skip to content