Mieszkańcy wybrali projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. Rekordowo niska frekwencja.

Znane są już wyniki głosowania na projekty złożone w ramach Budżetu Obywatelskiego. W tym roku kwota budżetu wyniosła 3 900 060 zł, z czego na projekty ogólnomiejskie 1 950 030 zł a osiedlowe 1 950 030 zł. W sumie mieszkańcy złożyli 94 projekty, w tym 8 ogólnomiejskich. Do głosowania dopuszczono 1 projekt o charakterze ogólnomiejskim i 50 osiedlowych.

Co ciekawe jedyny, dopuszczony do głosowania projekt ogólnomiejski zakłada wykonanie zadań inwestycyjnych „związanych z rozbudową chodników, rozbudową ulic, utwardzeniem ciągów komunikacyjnych i miejsc postojowych, remontem istniejącego odwodnienia”. Oznacza to, że zadania, które miasto i tak musiałoby wykonać zostaną zrealizowane ze środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski. Pozostałe, realizowane na osiedlach projekty, to głownie tzw. projekty miękkie, w tym organizacja biesiad i wycieczek.

Liczba oddanych, ważnych głosów nie przekroczyła 3 tysięcy czyli najmniej w historii realizowanego w Nowym Sączu Budżetu Obywatelskiego.

Szczegóły w materiale filmowym.

Skip to content