Nie żyje Zofia Pieczkowska

Nie żyje Zofia Pieczkowska była wiceprezydent Nowego Sącza. Informację o jej śmierci podał na swoim facebookowym profilu Prezydent Ludomir Handzel.

Zofia Pieczkowska urodziała się w 1943 roku w Sokolu nad Bugiem. Była córką Janusza Pieczkowskiego (przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Nowym Sączu w latach 1956–1975, a w latach 1973–1975 – naczelnik miasta). Ukończyła Politechnikę Krakowską jako mgr inż. ud. drogowego. Była autorką układów komunikacyjnych na Sądecczyźnie. Działaczka nowosądeckiej opozycji solidarnościowej ROAD, UD, UW. Przez wiele lat związana była z działalnością samorządową. Pełniła m.in. funkcję pełnomocnika wojewody ds. współpracy z samorządami terytorialnymi i administracją specjalną a następnie ds. reformy państwa. Zofia Pieczkowska była radną Nowego Sącza (1998-2002; 2006-2010) oraz wiceprezydentem 2002- 2006). Liderka stowarzyszenia Dobra Rada oraz Sądecki Dialog, działaczka Sądeckiego Hospicjum.

Skip to content