Nie rozumiemy, dlaczego rozpowszechnia Pan nieprawdziwe informacje – radni z Korzennej apelują do prezydenta Ludomira Handzla

Wyrażamy głębokie zaniepokojenie pana negatywnym stanowiskiem w sprawie podniesienia kapitału Sądeckich Wodociągów oraz licznymi, niezgodnymi z faktami wypowiedziami na temat spółki, której udziałowcami jest także Gmina Korzenna – tak zaczyna się, wystosowany przez radnych z Korzennej, apel do prezydenta Nowego Sącza.

Apel został przygotowany po tym, jak przedstawiciel prezydenta Nowego Sącza, podczas Zgromadzenia Wspólników  wyraził swój sprzeciw wobec inicjatywy podniesienia kapitału spółki. W opinii Rady Gminy Korzenna taka decyzja jest blokowaniem możliwości rozwoju spółki, co z kolei uniemożliwia realizację jednego ze strategicznych celów, czyli obniżenia w przyszłości taryf za wodę i ścieki. W piśmie zwrócono także uwagę na szkodliwe dla spółki rozpowszechnianie na jej temat nieprawdziwych informacji.

To kolejny już apel  udziałowców Spółki Sądeckie Wodociągi, skierowany do prezydenta Nowego Sącza. Kilka dni wcześniej samorządowcy z Nawojowej, w skierowanym do Ludomira Handzla piśmie, zarzucili prezydentowi, że pojawiające sie w przestrzeni publicznej jego wypowiedzi na temat spółki,  zmierzają z jednej strony do zdyskredytowania jej w oczach klientów i potencjalnych  kontrahentów, z drugiej natomiast prowadzą do skonfliktowania mieszkańców Nowego Sącza z mieszkańcami gminy Nawojowa.  

Skip to content