Kolejne zakażenia koronawirusem, Inspektor Sanitarny nie rekomenduje organizacji wesel

W Małopolsce stwierdzono kolejne 74 przypadki zakażenia koronawirusem. To 48 kobiet i 26 mężczyzn, w wieku od 4 do 87 lat, z powiatu nowosądeckiego (27 osób), wadowickiego (14 osób), Nowego Sącza (6 osób), powiatu bocheńskiego (5 osób), Krakowa i powiatu oświęcimskiego (po 4 osoby), powiatów: krakowskiego i tatrzańskiego (po 3 osoby), miechowskiego, myślenickiego i wielickiego (po 2 osoby) oraz gorlickiego i tarnowskiego (po 1 osobie). Aktualnie 6 osób jest hospitalizowanych, pozostałe przebywają w izolacji. W związku z tym Inspektor Sanitarny wydał rekomendację w sprawie przyjęć ślubnych. „Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną na terenie miasta Nowego Sącza oraz powiatów nowosądeckiego, suskiego i wadowickiego, gdzie rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 ma charakter dynamiczny, a wzrost zakażeń tym właśnie koronawirusem pozostaje w bezpośrednim związku z organizowanymi na tych terenach przyjęciami ślubnymi/weselami – informuję, iż w takiej sytuacji nie rekomenduję organizacji przyjęć w wymienionych wyżej powiatach.

Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 2303 osób. 

Są również informacje o kolejnych ozdrowieńcach, to 10 kobiet i 9 mężczyzn, w wieku od 5 do 84 lat, z Krakowa (7 osób), powiatu nowosądeckiego (6 osób) oraz Nowego Sącz i powiatów: oświęcimskiego, wielickiego, tarnowskiego, suskiego, krakowskiego (po 1 osobie), którzy w większości przebywali w izolacji. W sumie w Małopolsce jest 1453 ozdrowieńców.

Skip to content