Wniosek do PFRON złożysz przez internet

Od 1 stycznia 2020 roku wniosek dotyczący dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego a także przedmiotów ortopedycznych ze środków PFRON można złożyć przez internet – bez wychodzenia z domu i 365 dni w roku. Umożliwia to System Obsługi Wsparcia, który jest wdrażany w całej Polsce. W Małopolsce do Systemu Obsługi Wsparcia przystąpiły już wszystkie 22 powiaty, w tym powiat nowosądecki.

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której osoby z niepełnosprawnościami, a także jednostki działające na rzecz osób niepełnosprawnych mogą elektronicznie składać wnioski dotyczące wsparcia finansowego ze środków PFRON.

System ten ma usprawnić sposób aplikowania o środki oraz weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinansowań.

Dzięki SOW możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:

  • uzyskanie informacji,
  • wypełnienie wniosku,
  • podpisanie i złożenie wniosku,
  • dokonanie uzupełnień,
  • zapoznanie się ze wzorem umowy,
  • rozliczenie dofinansowania.

Nowy formularz wniosku uwzględnia m.in. dodatek dla wnioskodawcy składającego wniosek w systemie SOW, w związku powyższym wnioskodawca może otrzymać dodatek zwiększony nawet do kwoty 800 zł na pokrycie kosztów kształcenia.

Profil Zaufany
Przyznana pomoc pozwoli także na pokrycie kosztów podpisu elektronicznego oraz ewentualnego dojazdu w celu załatwienia formalności związanych z tym podpisem lub profilem zaufanym. Warto zaznaczyć, że posiadanie profilu zaufanego jest pomocne w procesie pobierania nauki, zapewnia nie tylko bezpieczny ale i darmowy dostęp do usług publicznych bez wychodzenia z domu. W przypadku osoby z niepełnosprawnościami jest niezbędnym wsparciem i ułatwieniem życia codziennego. Profil zaufany umożliwia korzystanie z oferowanych przez Fundusz ułatwień związanych z uzyskaniem dofinansowania ze środków PFRON oraz innych usług on-line na wielu portalach urzędowych.
Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc na bezpłatną infolinię pod numer 800 889 777 oraz w Oddziale Małopolskim PFRON, ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, tel. 12 31 21 411, 12 31 2 1 416 oraz na stronie: https://portal-sow.pfron.org.pl

Skip to content