Przetarg na dokończenie budowy stadionu Sandecji unieważniony

Przetarg, mający wyłonić wykonawcę, którzy dokończy budowę stadionu miejskiego przy ulicy Kilińskiego został unieważniony. O sprawie jako pierwszy poinformowałam portal Twój Sącz. Otwarcie ofert na realizację zadania pod nazwą „Dokończenie realizacji obiektu stadionu miejskiego wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenów i otoczenia obiektu – realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj” nastąpiło 14 czerwca. Przypomnijmy – mimo iż termin przetargu przesuwano kilka razy -wpłynęła tylko jedna oferta. Została ona złożona przez spółkę Quadrum z Krakowa, która swoją usługę wyceniła na 83, 5 mln zł. Była to kwota o wiele wyższa niż ta, którą na dokończenie zadania zaproponowało miasto czyli 30,75 mln zł.

Unieważnienie przetargu – jak twierdzą władze spółki Nowosądecka Infrastruktura Komunalna umożliwia wszczęcie postępowania w trybie negocjacyjnym. Zostanie on ogłoszony oficjalnie w tym tygodniu i pozwoli na zaproszenie potencjalnych oferentów do składania ofert na dokończenie inwestycji z możliwością negocjowania warunków realizacji.

Na początku przyszłego tygodnia zostanie wszczęte postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem poprzez umieszczenie w Dzienniku Wspólnot Europejskich. W ten sposób spółka NIK zaprosi szeroki krąg oferentów do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Po zakwalifikowaniu oferentów, inwestor umożliwi składanie ofert wstępnych i po ich ocenie podejmie negocjacje co do warunków realizacji zamówienia, w tym negocjacje cenowe. Jednakże już na podstawie ofert wstępnych, spółka NIK może podjąć decyzję o udzieleniu zamówienia firmie, która przestawi najkorzystniejsze warunki. Jest również możliwość przystąpienia w kolejnym etapie do negocjacji z wszystkimi oferentami, w celu ulepszenia treści ofert wstępnych, i po zaproszeniu do składania ofert ostatecznych, wyłonienia wykonawcy zamówienia – czytamy w opublikowanym na stronie oświadczeniu.

Jednocześnie Nowosądecka Infrastruktura Komunalna informuje, że do końca zbliżają się prace związane z elewacją budynku A i obecnie trwają przygotowania do ostatniego etapu działań, które pozwolą na nadanie ostatecznego kształtu elewacji widocznej z ulicy Kilińskiego. 

Ostatni etap prac będzie polegał na montażu lameli dekoracyjnych, które według planu zostaną dostarczone na teren inwestycji w poniedziałek 24 czerwca. Po ich zamontowaniu elewacja będzie gotowa i zgodna z wcześniejszym projektem wizualnym – informuje prezes NIK Dawid Janik.

Skip to content