Nowy Sącz. Na tych ulicach możliwe są utrudnienia związane z remontami

2O czerwca rozpoczął się kolejny etap przebudowy skrzyżowania ul. Wyspiańskiego – ul. Zielona – ul. Jana Pawła II – ul. Kolejowa na skrzyżowanie o ruchu okrężnym, związany z układaniem krawężników oraz chodnika. W związku z tym zamknięta dla ruchu pojazdów została możliwość przejazdu od ul. Wyspiańskiego do ul. Zielonej. Jadąc od ul. Zielonej możliwy jest skręt w ul. Jana Pawła II. (nie ma możliwości skrętu jadąc ul. Jana Pawła II w ul. Zieloną!) 🚶 Ruch pieszych przez pierwsze 7 dni poprowadzony będzie wydzielonym odcinkiem jezdni ulicy Zielonej na której ruch samochodowy będzie zamknięty (schody prowadzące do kompleksu sklepów zostaną rozebrane w związku z kolizją studni kanalizacji deszczowej), zaś od dnia 27 czerwca nowo wybudowanym chodnikiem na ul. Jana Pawła II. ➡️ Objazdy dla samochodów są prowadzone następującymi ulicami:

-od ul. 29 Listopada do ul. Zielonej: nowym odcinkiem ul. Smolika, ul. Smolika, ul. Grunwaldzką

-od ul. Zielonej możliwy będzie skręt w Jana Pawła II, do ronda, nowym odcinkiem ul. Smolika, do 29 Listopada.

⛔ Zamknięcie przejazdu od ul. Wyspiańskiego do ul. Zielonej potrwa do 15 lipca 2024 r.

Kolejne utrudnienia są związane z rozpoczętym 20 czerwca br. remontem ul. Matejki. Tam prace prowadzi MPEC a są one związnane z przebudową sieci ciepłowniczej.

⛔ Zamknięciu ulegnie odcinek od skrzyżowania z ul. Kopernika w kierunku ul. Mickiewicza.

Prace prowadzone przez MPEC poprzedzać będą generalną przebudowę ul. Matejki, która obejmie m.in. roboty ziemne, krawężniki, obrzeża i ścieki, odwodnienie, wymiana nawierzchni jezdni wraz z podbudową, wymiana nawierzchni chodnika, demontaż istniejących słupów oświetleniowych, montaż energooszczędnych słupów oświetlenia ulicznego oraz doświetlenia przejść dla pieszych.

Z „korkami” musimy się także liczyć jadąc do Centrum Nowego Sącza. 17 czerwca br. na ulicy Lwowskiej rozpoczął się kolejny etap prac związanych z remontem jezdni na odcinku od wjazdu na stację paliw do wjazdu na parking przy Cmentarzu Gołąbkowice. Po zakończeniu trwających w tym tygodniu prac brukarskich rozpoczną się roboty polegające na wymianie nawierzchni jezdni asfaltowej oraz remoncie zatoki autobusowej. Wykonywane one będą etapami, zgodnie z poniższymi mapkami. Obustronny ruch pojazdów będzie utrzymany przez cały okres trwania remontu, zaś wyłączeniom będzie ulegał na każdym etapie tylko jeden z trzech istniejących pasów ruchu.

W kolejny etap prac wszedł także remont ul. Barbackiego. Są one związane z frezowaniem nawierzchni i wykonaniem warstw konstrukcji jezdni. Prace są wykonywane od skrzyżowania z ulicą Konstanty w kierunku skrzyżowania z ulicą Wolskiej. MZD informuje, że przejezdność na skrzyżowaniu z ulicą Konstanty oraz z ulicą Wolskiej zostanie zachowana.

źródło: Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu

Skip to content