Impas w małopolskim sejmiku. Radni po raz drugi nie wybrali nowego marszałka

https://www.malopolska.pl/

Wczoraj /19 czerwca/radni małopolskiego sejmiku po raz drugi głosowali nad wyborem Marszałka Województwa. I po raz drugi bez skutku. Podobnie jak podczas wcześniejszej, majowej sesji, przedstawiciele klubu Prawo i Sprawiedliwość, jako kandydata zgłosiło posła, byłego wojewodę Łukasza Kmitę. I po raz kolejny nie otrzymał on wystarczającej liczby głosów. W głosowaniu wzięło bowiem udział 38 radnych. Radni oddali 36 kart ważnych i 2 karty nieważne. Za kandydaturą Łukasza Kmity głosowało 17 radnych, 19 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Przypomnijmy, że PiS w sejmiku ma 21 mandatów więc nie wszyscy członkowie klubu poparli Kmitę.

Przypomnijmy, że Sesja Sejmiku Woj. Małopolskiego rozpoczęła się w miniony poniedziałek, jednak tuż przed procedowaniem przewodniczący sejmiku Jan Tadeusz Duda ogłosił przerwę w obradach aż do środy. Jak nieoficjalnie wiadomo było to związane z wizytą w Krakowie prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego, który miał konflikt w małopolskich strukturach PiS zażegnać i namawiać do poparcia Łukasza Kmity. Jak pokazuje wynik wczorajszego głosowania – bezskutecznie.

Radni sejmiku na wybór marszałka i członków zarządu mają coraz mniej czasu. Jeśli w najbliższych dniach nie uda się osiągnąć kompromisu, w Małopolsce odbędą się ponowne wybory na Radnych Województwa Małopolskiego.

W trakcie III sesji /część I/ Sejmik Województwa Małopolskiego udzielił absolutorium i wotum zaufania Zarządowi Województwa Małopolskiego. Radni przyjęli sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok.

„Miesiąc temu miałem zaszczyt przedstawić prezentację z przygotowanego Raportu o stanie Województwa za 2023 rok w poszczególnych obszarach jego funkcjonowania. Małopolska w ubiegłym roku, jako jedno z czterech województw w okresie ostatnich 10 lat odnotowała wzrost liczby ludności. W porównaniu z poprzednim rokiem przyrost liczby ludności odnotowano jedynie w województwie pomorskim i małopolskim – mówił Marszałek Witold Kozłowski.

Najważniejsze inwestycje i przedsięwzięcia

Marszałek Witold Kozłowski omówił także najważniejsze zrealizowane inwestycje i przedsięwzięcia w kluczowych obszarach i kierunkach polityki rozwoju wyznaczonych w Strategii Rozwoju Województwa Małopolska 2030.

W obszarze Małopolanie udało się zrealizować:

 • Małopolskie Rodziny – 31 przedsięwzięć – łączna wartość ok. 190 mln zł,
 • Opieka zdrowotna – 34 przedsięwzięcia – łączna wartość ok. 260 mln zł,
 • Bezpieczeństwo – 16 przedsięwzięć – łączna wartość blisko 120 mln zł,
 • Sport i Rekreacja – 16 przedsięwzięć – łączna wartość ponad 190 mln zł,
 • Kultura i Dziedzictwo – 46 przedsięwzięć – łączna wartość ok. 325 mln zł,
 • Edukacja – 37 przedsięwzięć – łączna wartość ok 715 mln zł,
 • Rynek Pracy – 10 przedsięwzięć – łączna wartość ok. 64 mln zł.

W obszarze Gospodarka udało się zrealizować:

 • Innowacyjność – 6 przedsięwzięć – łączna wartość ok. 2,2 mln zł,
 • Konkurencyjność i Przedsiębiorczość – 13 przedsięwzięć – łączna wartość ok. 6,8 mln zł,
 • Turystyka – 23 przedsięwzięcia – łączna wartość ok. 267 mln zł,
 • Transport – 26 przedsięwzięć – łączna wartość ok. 1 260 mln zł,
 • Cyfrowa Małopolska – 11 przedsięwzięć – łączna wartość ok. 240 mln zł,
 • GOZ – 10 przedsięwzięć.

W obszarze Zarządzania strategicznego rozwojem udało się zrealizować:

 • System Zarządzania Strategicznego Rozwojem – 5 przedsięwzięć – łączna wartość 1,3 mln zł,
 • Współpraca i Partnerstwo – 27 przedsięwzięć – łączna wartość ponad 248 mln zł,
 • Promocja Małopolski – 20 przedsięwzięć – łączna wartość blisko 17 mln zł.

W głosowaniu nad udzieleniem wotum zaufania Zarządowi Województwa Małopolskiego głosowało 38 radnych. 20 radnych było „za”, 18 „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Kolejnym punktem dzisiejszego posiedzenia było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Małopolskiego oraz sprawozdania finansowego Województwa Małopolskiego za rok 2023. W głosowaniu wzięło udział 38 radnych, 20 radnych było „za”, 2 radnych było „przeciw”, a 16 radnych wstrzymało się od głosu.

fot. www.malopolska.pl

Skip to content