Sądeckie obchody XXXIII rocznicy utworzenia Straży Granicznej

Uroczystość miała miejsce na terenie KaOSG w Nowym Sączu 

Skip to content