Artur Czernecki zwolniony dyscyplinarnie z MORD? Radni z KN i KO nie wyrazili na to zgody.

Rada Miasta nie wyraziła zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Arturem Czerneckim, pełniącym funkcję zastępcy dyrektora MORD w Nowym Sączu. Wniosek w tej sprawie do Rady Miasta złożył dyrektor ośrodka Marek Pławiak. Powody mają być nie związane z wykonywaniem obowiązków radnego, padają zarzuty m.in. o lekceważącym stosunku do obowiązków służbowych. Radni KN i KO, którzy nie wyrazili na to zgody, twierdzą, że sprawa ma podłoże polityczne, bo radny Czernecki, wcześniej członek klubu PiS, obecnie należy do klubu Koalicji Nowosądeckiej i z niej startował w wyborach.

Z radnym Arturem Czerneckim, który przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim, nie udało się nam skontaktować. Sprawy nie chce także komentować przełożony radnego, dyrektor MORD Marek Pławiak.

Szczegóły w materiale filmowym.

Skip to content