Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka i WSB-NLU podpisały umowę o współpracy

PBW w Nowym Sączu i WSB-NLU będą ze sobą współpracować. Umowa dotyczy zarówno korzystania z zasobów bibliotecznych przez studentów jak i wspólnej organizacji konferencji i wydarzeń.

Uczelnia jest kolejną już instytucją z którą biblioteka podpisuje umowę, wcześniej podobne porozumienie zawarto z Katolicką Szkołą Podstawową w Nowym Sączu.

Szczegóły w materiale flmowym.

Skip to content