Nowy Sącz nie ma już noclegowni. Schronisko dla bezdomnych działa na dotychczasowych zasadach

Od 1 stycznia br. w Nowym Sączu przestała działać noclegownia dla bezdomnych. Niestety, prowadzące je Nowosądeckie Stowarzyszenie im. św. Brata Alberta, nie było w stanie spełnić ogólnopolskich przepisów wskazujących, jakie standardy ma mieć takie miejsce i jaki powinno zatrudniać personel. Wciąż działa natomiast schronisko udzielające pomocy osobom bezdomnym, które dysponuje 75 miejscami. Szczegóły w materiale filmowym

Skip to content